ONN VERDY
ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา พับแบงก์มาผ่านด่านง่ายๆ แหม่ เอาแต่เช้า #ประเทศไทย #กรุงเทพมหานคร #thai #thailand #bangkok #police #trafficpolice  (ที่ สำนักงานคดีศาลสูง สำนักงานอัยการสูงสุด)

ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา พับแบงก์มาผ่านด่านง่ายๆ แหม่ เอาแต่เช้า #ประเทศไทย #กรุงเทพมหานคร #thai #thailand #bangkok #police #trafficpolice (ที่ สำนักงานคดีศาลสูง สำนักงานอัยการสูงสุด)